Ana Sayfa
Şampiyona Takvimi
Şampiyona Programı
Şampiyona Yönergesi
İletişim
Kaynaklar
Canlı Yayın
Fotoğraf Galerisi


Şampiyona Yönergesi

Yönerge, 2009-2010 etkinlik döneminde yapılacak Türkiye Kulüpler Şampiyonası için ayrı hükümler bulunan bölümleri ve takvimi içermektedir. Türkiye Kulüpler Şampiyonası; İl yarışmaları ve Final olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecektir.


1.    TSF Satranç Yarışmaları Yarışma Prosedürü ile Takım Satranç Yarışmaları Genel Yarışma Yönergesi hükümleri geçerlidir.

2.    Ana Liste:

a.    Ana listelerde en az 10, en çok 20 sporcu bulunabilir.

b.    Masalar 2 kategoride olacaktır.

                  i.    Genel Masalar: İlk 4 masa,

                 ii.    Özellikli Masalar: 2-e. ii de tanımlanan masalar,

     c.  Ana Liste sıralamasında:

                           i.      Sporcuların önce ELO puanı sonra UKD puanları dikkate alınır,

                          ii.      Birinci sıradaki sporcunun altındaki sporcuların ELO/UKD puanı, birinci sıradaki sporcudan yüksek olamaz,

                        iii.      Her bir sıradaki sporcunun ELO/UKD puanı, üstündeki sporculardan, yüksek       olmayacaktır.

      d.  Takımlarda maça çıkış sırasında;

                  i.    İlk 4 masaya ana liste sırası bozulmadan yukarıdan aşağıya doğru herhangi dört sporcu yazılabilir,

                 ii.    5. masada bayan sporcu,  6. masada genç genel (bay veya bayan) sporcu, 7. masada 16 yaş altı genel (bay veya bayan), 8. masada 16 yaş altı bayan, sporcu oynamak zorundadır.

e. Özellikli Kategorideki sporcular, ana sıralamadaki yerlerinde veya oynama haklarını sahip oldukları özellikli masalarda oynayabilirler.

f. Kulüplerin güç ortalamaları hesaplanırken; ana listede bulunan ilk 8 sporcunun ratinglerinin ortalaması alınır. Bu hesaplamalarda güncel ve geçerli UKD ve ELO listeleri ölçü olarak kullanılır.

g.  Türkiye Kulüpler Şampiyonası İl karşılaşmaları tamamlanıncaya değin ana listelerde bir değişiklik yapılmaz. Final yarışmalarına katılmaya hak kazanan kulüpler de, ana listelerini programda belirtilen tarihe kadar bildireceklerdir.

     Bu listelerde;

i.    Kulübün sporcusu olup da il yarışmalarında yer almayan sporcular,

ii. İl yarışmalarında oynayan o kulübün sporcuları,

yer alabileceklerdir.

 

( i ) maddesinden yararlanabilmek için; listede yer alması düşünülen sporcuların transfer için öngörülen tarihler arasında kulüp adına lisanslarının çıkarılması gereklidir. Belirlenen takvimin sona ermesinin ardından, final yarışması için, transfer yolu ile yeni sporcu veya bireyselden kulübe yeni sporcu lisansı düzenlenemeyecektir.

     h. Kulüpler ana listelerini yarışma takvimine göre İl yarışmaları için Koordinatöre teslim edeceklerdir.

            Final Grubu için de takvim uyarınca TSF Resmi İnternet sitesi üzerinden çevrim içi kayıt esası ile TSF' ye iletilecektir.

k.  Final Grubu için; kulüpler, listede bulunan her bir sporcu için yapılmış sözleşmelerini takvim uyarınca sözleşmeleri onaylanmak üzere federasyona gönderir. Takvimde öngörülen tarihten sonra Federasyona ulaştırılan sözleşmeler dikkate alınmaz. Sözleşmesi Federasyon tarafından onaylanmayan sporcular maçlarda takımlarında yer alamazlar.

l. Bir takımın ana listelerinde en çok 4 yabancı uyruklu sporcu yer alabilir, bir turda en çok 2 yabancı sporcu oynayabilir. Hangi masada oynadığına bakılmaksızın yabancı uyruklu sporcuların IM, WIM, GM veya WGM unvanlı sporcular olması zorunludur.

 

3.  Yarışma Uygulaması

a.    Herhangi bir şekilde 2 tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılırlar. Gelecek yıl Türkiye Kulüpler Şampiyonasında oynayamazlar.

b.    Oyunlar, İl ve Final yarışmalarında 90 dakika+30 sn/hamle eklemeli tempo ile oynanacaktır.

c.    İl yarışmalarında eşlendirme Berger (Döner, beyaz ve siyah değişerek) veya İsviçre sistemi ile olacaktır. Bu yarışmalarda Swiss Manager eşlendirme yazılımının kullanılması gereklidir. UKD ve ELO hesaplamaları için başka yollar ile ulaştırılan veriler kullanılamayacaktır.

d.    Final grubuna katılan tüm kulüplerin yer alacağı grupta 9 tur İsviçre sistemi eşlendirme kuralları uygulanacaktır.

e.    Eşitlik bozma genel yarışma yönergesine uygun olarak yapılacaktır.

f.     Takımlar maçlara en fazla 1 eksik sporcu ile çıkabilirler.

g.    İl yarışmaları ile Final yarışmasında

     i.   Satranç tahtası başına turun başlamasından sonra gelen sporcu oyunu kaybeder.(Bkz. FSK 6.6.a)

ii.   Karşılıklı olarak 30 hamle tamamlanmadan-hakemin izin verdiği haller hariç- anlaşma yoluyla berabere yapılamaz. (Bkz. FSK 9.1.a)

 

4.  İtirazlar:

        Türkiye Kulüpler Şampiyonası final karşılaşmalarında itiraz kurulu oluşturulur, TSF İtiraz Kurulları Prosedürü uyarınca kurulacak itiraz kurulu,  itirazları değerlendirir. İtirazlar, itiraza ilişkin maçın oynandığı turun bitiminden sonra en geç 15 dakika sonuna kadar yazılı olarak Başhakeme yapılacaktır. İtiraz Güvence bedeli 75.-TL dir.

        İl yarışmalarında İtiraz Kurulu oluşturulmaz, başhakemin kararı kesindir.

 

5.   Masa Dereceleri: Final Grubunda;

a.    Tüm masalarda yüzdelik başarı sıralamasına göre ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir.

b.    Sporcular en az 7 oyun oynadıkları masalardan derecelendirmeye girerler. Yüzdelik başarıdaki eşitlik halinde, oyunculardan, oyun sayısı fazla olan daha başarılı kabul edilir. Yine eşitlik halinde oyuncuların takımlarının aldığı dereceye bakılır.

 

6.    Ulaşım Bedeli, Konaklama ve Destek programı:

Final grubunda, katılan kulüpler için, tam pansiyon konaklama giderleri federasyon tarafından 10 kişi için öğrenci yurtları ortamında destek sağlanır,

a.    Final yarışmasına gelen iller için; masa sayısı kadar satranç takımı ve dijital satranç saati, (8+8 Adet ) eğitim demirbaşı olarak destek programı içerisinde il emrine verilir. (Kulüpler gerektiğinde eğitim etkinlikleri için zimmet karşılığı bu malzemelerden yararlanabilirler)

b.    İl yarışmalarına katılan kulüplere federasyon tarafından bir ödeme ve destek programı ile yolluk ve harcırah uygulaması yapılmaz.

 

7. İl Yarışmaları:

 1. İl Yarışmaları her il düzeyinde planlanmıştır. İllerin grup kurmaları özendirilir. Her durumda grup kuracak kadar kulübe sahip olmayan illerden yarışmalara katılacak kulüplerin hangi gruplarda yer alacağı federasyonun önceliğindedir.
 

 1. İl yarışmaları en az 4 kulüp arasında gerçekleşecektir. 4 den az takımlardan grup oluşturulamaz. Turlar sırasında gruptaki kulüp sayısı dörtten az duruma gelirse grup dağılır ve karşılaşmalar bu aşamadan sonra yapılmaz.
 

 1. 4 den çok ve 8 kulübe sahip iller; bütün kulüplerin yer aldığı tek grupta berger (döner) sistem eşlendirme kuralları uygulanır, takvimi uyan illerde ikili döner turnuva uygulanabilir,
 

 1. 8 dan çok ve 16 kulübe sahip iller; bütün kulüplerin yer aldığı tek grupta en az 5 tur İsviçre sistemi ile eşlendirme kuralları uygulanır,
 

 1. 16 dan çok ve 24 kulübe sahip iller; bütün kulüplerin yer aldığı tek grupta en az 6-7 tur İsviçre sistemi ile eşlendirme kuralları uygulanır,
 

 1. 24 ten çok kulübe sahip iller; bütün kulüplerin yer aldığı tek grupta en az 8 tur İsviçre sistemi ile eşlendirme kuralları uygulanır,
 

 

 1. İl yarışmalarına katılacak kulüplerin başvurularının federasyona iletildiği tarihte, kulüplerin yıllık vize bedelleri İl Temsilciliği tarafından tahsil edilmiş olacaktır.
 

 1. Her il yarışması için eşgüdümü sağlayacak bir görevlendirme yapılacaktır (Koordinatör). (EK-2 ) Bu görevli, İl temsilcisi veya (il temsilcisi bir kulübün ana listesinde sporcu ise) konu ile ilgili bir başkası olabilecektir. Türkiye Kulüpler Şampiyonası takvimi uyarınca TSF ye bildirilecektir.  (EK-1 )
 

 1. Turlara ilişkin yarışma programının başlangıç ve bitiş tarihleri federasyonun belirlediği tarihlerde yapılır. Ara turların tarihleri İl Düzenleme Kurullarınca saptanır. İller düzenledikleri programı belirlenen takvime göre federasyona bildirirler. Takvime uyulması esastır. (EK-4 )
 2. Program, uygulama ve hakem atamaları Federasyonun ilgili kurulları tarafından izlenecektir. Bu kapsamda Federasyon gözlemci ve temsilci ataması yapar. Bu tür görevlilerin yasal ödentileri Federasyon tarafından karşılanır.
 

 1. Karşılaşmaları yürüten hakemler İl Hakem Kurullarınca görevlendirilecektir. Hakem görev ödemeleri, atamanın yapıldığı GS İl Müdürlüğü tarafından yapılır.
 

 1. Koordinatör: Koordinatör, kulüpler ve Bölge Temsilcileri ve Federasyonun Teknik Kurulu yarışma koordinatörü ile iletişimi yürütür. Yarışmaların sağlıklı ve doğru biçimde yürütülmesi için il düzeyinde gerekli önlemleri alır, alınmasını sağlar. Grup oluşumunu, yönerge hükümleri doğrultusunda yerine getirir. Takımların sıra ve renk kurası işlemini planlar ve gerçekleştirir. Yarışma sonuçlarının geciktirilmeden Federasyonun Teknik Kurulu yarışma koordinatörüne ulaşması için hakemler ile eşgüdümü sağlar. Her buluşma ve tur sonrası sonuçlar İllerin Internet sitesinden yayınlanacaktır. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar bekletilmeden Federasyona ulaştırılır. Yarışma için gerekli diğer iş ve işlemleri yürütür. Koordinatör olacakların e-posta iletişimini ve bilgisayar kullanımını bilmesi gerekir. Bu tür becerisi olmayanların koordinatör olarak görevlendirilmemelerine özen gösterilecektir.
 

 1. İl yarışmaları için grup oluşumunu sağlayan her ilde grup için standart donanım (saat ve satranç takımı) ilin ihtiyaçları doğrultusunda Federasyon tarafından gönderilir ve ilin envanterine kayıt edilir.
 

 1. İl Temsilcileri, il yarışmalarına katılmak üzere başvuran kulüplerin bilgilerinin lisans otomasyon sisteminde görünmesini sağlayacaklardır. İl yarışmaları başlamadan önce oluşturulan ana listelere göre sporcu bilgilerinin de sistemde görünmesi sağlanacaktır.
 

8.    Final Grubuna Katılım Hakkı

a.    2009-2010 etkinlik döneminde, Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final karşılaşmalarına;   i.  2009 yılında Türkiye Kulüpler Şampiyonasında Final grubunda katılan kulüplerden 4,   5,6,7,8,9,10 final sıralamada yer alan kulüpler doğrudan,

ii.      2008-2009 etkinlik döneminde T.İş Bankası Satranç Ligden karşılaşmalar sonunda düşen kulüpler doğrudan,

iii.    İl yarışmalarına katılan, 7.c de tanımlı gruplarda, grup birincisi olan kulüpler,

iv.   İl yarışmalarına katılan, 7.d de tanımlı gruplarda, grup birinci ve ikincisi olan kulüpler,

v.    İl yarışmalarına katılan, 7.e de tanımlı gruplarda, grup birinci, ikinci ve üçüncüsü olan kulüpler,

vi.   İl yarışmalarına katılan, 7.f de tanımlı gruplarda, grup birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü olan kulüpler,

katılabilecektir.

     b. Gruptaki maçları sonucunda final grubuna katılma hakkı kazanan ancak katılamayacağını bildiren kulüplerin yerine sıradaki kulüp final yarışmasına alınmayacaktır,

     c. Doğrudan Final grubuna katılma hakları olmasına karşın İl yarışmalarına da katılan kulüplerin bu hakları saklı tutulur,

     d. Final grubuna doğrudan katılma hakkı olan kulüpler İl yarışmalarında da bu hakkı kazanmaları halinde o gruptaki sıradaki kulüp de final grubuna alınır,

     e. KKTC liglerinden, KKSF'nin belirlediği esaslar doğrultusunda iki kulüp doğrudan Final grubu karşılaşmalarına katılır. (2009 yılı yarışması sonunda 4,5,6 dereceler arasında yer alan KKSF kulüplerinin bu hakları saklı tutulur)

 

9.  Türkiye İş Bankası Satranç Ligine Çıkma:

           Final grubunda ilk 3 kulüp Türkiye İş Bankası Satranç Ligine çıkar.

10. Yönerge uyarınca sıralanan maddeler için Federasyon ile iletişim kurulacak konularda yazışma yapılsa bile aynı iletişim Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Internet adresi ile de sağlanacaktır. Sadece yazışma yolu ile sağlanacak gecikmelerde ilgili kulüpler sorumludur.

 

( EK - 1 )

2009-2010 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE KULÜPLER ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

 

AÇIKLAMA

TARİH

YER

İl Yarışmaları İçin Kulüplerin Ön Hazırlık Çalışmalarının Başlaması

01 Ağustos 2009

 

Türkiye Kulüpler Şampiyonası Yarışmaları için kulüplerin Transfer Dönemi

01.09. 2009

01.03. 2010

 

İl Yarışmaları kulüplerinin başvurularının İl Müdürlüklerine yapılması (son tarih)

08 Mart 2010

 

İl yarışmalarına katılacak kulüplerinin GS İl Müdürlüğü tarafından Internet üzerinden TSF ye son başvurusu (Ek-4 İle)

09 Mart 2010

Saat 14:00

 

Koordinatör Atamalarının gerçekleştirilmesi ve Internet üzerinden TSF' ye son bildirimi  ( EK-3 ile)

09 Mart 2010

Saat 14:00

 

Koordinatörlere Internet üzerinden uygulama eğitimi

09-10 Mart 2010

 

İl Yarışmaları gruplarının oluşumu, Internet üzerinden TSF ye bildirimi

10 Mart 2010

 

İl yarışmaları programının TSF ye bildirimi

10 Mart 2010 saat:17:00

 

İl Yarışmaları grup takımlarının ana listelerinin illerde ilanı

 

İl Yarışmaları kulüplerinin Ana Listelerin koordinatörlere teslimi (EK-2 İle en son tarih)

 

İl Yarışmaları grup oluşumu takımların sıra kuralarının çekimi

10 Mart 2010

Saat 14:00

İllerde

İl Yarışmaları kulüplerinin ve grupların TSF Internet Sitesinden yayını

11 Mart 2010

Saat 14:00

 

İl Yarışmaları grup takımlarının ana listelerine olabilecek itirazlar son tarih

 

İl Yarışmaları grup takımlarının ana listelerinin kesinleşmesi ve illerde ilanı

 

İl Yarışmalarının başlaması

14 Mart 2010

Çeşitli

İl Yarışmalarının tamamlanması

30 Mayıs 2010

Çeşitli

İl Yarışmalarının sonuçlarının TSF'ye internet üzerinden son bildirimi

04 Haziran 2010 saat 14:00

 

Final Grubu için ana listelerin TSF' ye internet üzerinden bildirimi (son tarih-saat)

07 - 23 Haziran 2010 saat 14:00

 

Final grubuna katılacak kulüplerin varsa yeni sporcu sözleşmelerinin TSF ye ulaştırılması (Son tarih)

24 Haziran 2010 saat 17:00

 

Final Grubu için TSF Internet Sitesinden Başvuruların ve ana listelerin yayını

 

Final Grubu Düzeltmeler İçin Internet üzerinden Listelerin Geri Bildirimi

25 Haziran 2010

 

Final grubu Kulüplerinin listelerinin kesinleşmesi, TSF Internet Sitesinden yayını

26 Haziran 2010

 

Final Grubu Karşılaşmaları

02-08 Temmuz 2010

Konya

 

(EK-2)

 

TÜRKİYE KULÜPLER ŞAMPİYONASI İL YARIŞMALARI

KOORDİNATÖR BİLDİRİMİ

Adı-Soyadı

 

İli

 

Satranç Sporu ile yakınlığı

 

Görevi

 

Adres

Ev

 

İş

 

e-Posta

 

Telefon  1

 

Fax

 

Telefon  2

 

GS İl Müdürlüğü Telefon ve fax

 

Telefon GSM

 

 

                                   Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası  Yönergesi uyarınca, Kulüpler Türkiye Şampiyonası il yarışmaları için koordinatör olarak görevlendirilen ............................................' a ilişkin bilgiler yukarıda sıralanmıştır. Bilgilerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                     Gençlik Spor İl Müdürü

 

(EK-3)

 

TÜRKİYE KULÜPLER ŞAMPİYONASI İL YARIŞMALARI İL KATILIM LİSTESİ

(Gençlik Spor İl Müdürlüklerince Doldurulup TSF ye gönderilecektir.

Gerektiğinde yeni satırlar eklenebilir)

 

İLİ

 

SIRA

İLÇE

KULÜP ADI

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

 

                                                                                                          Gençlik ve Spor İl Müdürü

 

 

(EK -4)

 

TÜRKİYE KULÜPLER ŞAMPİYONASI YARIŞMA PROGRAMI

 

4-8 Takımlı İl Yarışması Programı Berger (Döner) Sistem

9-16 Takımlı İl Yarışması Programı İsviçre Sistemi en az 5 Tur

17-24 Takımlı İl Yarışması Programı İsviçre Sistemi en az 6-7 Tur

24 den çok Takımlı İl Yarışması Programı İsviçre Sistemi en az 8 Tur

 

 

 

TÜRKİYE KULÜPLER ŞAMPİYONASI FİNAL GRUBU YARIŞMA PROGRAMI

 

 

AÇIKLAMA

TARİH

SAAT

Varış ve Teknik Toplantı

02 Temmuz 2010 Cuma

21:00

1. Tur Eşlendirmesinin Duyurulması

03 Temmuz 2010

Cumartesi

08:30

1. Tur Maça Çıkış Belgelerinin Teslimi (Son Saat)

09:00

1. Tur

10:00

2. Tur Maça Çıkış Belgelerinin Teslimi (Son Saat)

16:00

2. Tur

17:00

3. Tur Maça Çıkış Belgelerinin Teslimi (Son Saat)

04 Temmuz 2010

Pazar

09:00

3. Tur

10:00

4. Tur Maça Çıkış Belgelerinin Teslimi (Son Saat)

16:00

4. Tur

17:00

5. Tur Maça Çıkış Belgelerinin Teslimi (Son Saat)

05 Temmuz 2010

Pazartesi

09:00

5. Tur

10:00

6. Tur Maça Çıkış Belgelerinin Teslimi (Son Saat)

06 Temmuz 2010

Salı

09:00

6. Tur

10:00

7. Tur Maça Çıkış Belgelerinin Teslimi (Son Saat)

16:00

7. Tur

17:00

8. Tur Maça Çıkış Belgelerinin Teslimi (Son Saat)

07 Temmuz 2010

Çarşamba

09:00

8. Tur

10:00

9. Tur Maça Çıkış Belgelerinin Teslimi (Son Saat)

08 Temmuz 2010

Perşembe

09:00

9. Tur

10:00

ÖDÜL TÖRENİ

17:00

 
 
 Türkiye Satranç Federasyonu 2010